Αλουμίνιο

Δίνουν στις ξύλινες επιφάνειες την εμφάνιση αυτού του μετάλλου που εκτιμάται ιδιαίτερα στη σύγχρονη επίπλωση.