Βακτηριακή αντίσταση

και Τελειώματα συμβατά με το ISO 22196, τα οποία επιτρέπουν την αναστολή του βακτηριακού πολλαπλασιασμού άνω του 99,9% εξασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής και προστασίας χωρίς να καταφεύγουμε στη χρήση απολυμαντικών προϊόντων.

Τα σωματίδια απολύμανσης που ενσωματώνονται στη σύνθεση εγγυώνται μια ομοιογενή κατανομή στο προϊόν που πρόκειται να εφαρμοστεί: η βερνικωμένη επιφάνεια είναι έτσι τέλεια ανθεκτική στα βακτήρια σε όλα τα μέρη της.