Βερνικια UV100%

Είναι βερνίκια διαλυτικού με ξήρανση UV χωρίς VOC και με στερεό υπόλειμμα 100%.

Αντιπροσωπεύουν την ιδανική λύση για την εξασφάλιση εξαιρετικής χημικό-φυσικής αντοχής, καθώς και μέγιστο σεβασμό στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι προσαρμοσμένοι κύκλοι δημιουργούνται και τελειοποιούνται χάρη στη συνεχή συνεργασία με τον πελάτη απευθείας στα συστήματα βαφής του.