Γκλίτερ

Αποκλειστικό φινίρισμα ικανό να προσομοιώνει τις ιριδίζουσες και λαμπερές αντανακλάσεις των Γκλίτερ.