Ομαλό Τσιμέντο

Αναδημιουργούν το αποτέλεσμα του λείου και ισοπεδωμένου σκυροδέματος στο ξύλο.