Προϊόντα συμβατά με το πρότυπο UNI 9796

Προϊόντα που συνιστούν κύκλους βαφής σύμφωνα με το ιταλικό πρότυπο UNI 9796. Αυτό καθορίζει την ταξινόμηση προϊόντων επιβράδυνσης πυρκαγιάς με βάση την αντίδρασή τους στη φωτιά. Η ταξινόμηση των υλικών χωρίζεται σε 6 κατηγορίες: από 0 (άκαυστα) έως 5 (πολύ εύφλεκτα). Η κατηγορία 1 προσδιορίζει το καταλληλότερο για την προστασία του υλικού που εμπλέκεται στη φωτιά.