Προϊόντα συμβατά με το ASTM E84

Προϊόντα που συνθέτουν κύκλους βαφής σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο ASTM E84. Αυτό καθορίζει την ταξινόμηση των επιβραδυντικών προϊόντων επικάλυψης με βάση την ταχύτητα διάδοσης της φλόγας τους και με βάση μια συγκεκριμένη παράμετρο (δείκτης διάδοσης φλόγας). Η ταξινόμηση προβλέπει κλίμακα από το Α (χαμηλή ταχύτητα διάδοσης) έως το C (υψηλή ταχύτητα διάδοσης). Η κατηγορία Α προσδιορίζει το επίπεδο αριστείας που μπορεί να επιτευχθεί με ένα χρώμα.