Συμβατό με IOS MAT – Φυσικές ιδιότητες

Τελειώματα με χημικές αντιστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IOS-MAT-0066.