O wysokiej zawartości ciał stałych i bardzo wysokiej zawartości ciał stałych

Gotowe do użycia produkty lakiernicze o zawartości ciał stałych powyżej 60% (o dużej zawartości części stałych) i 90% (o bardzo dużej zawartości części stałych)