Ograniczona zawartość wolnych monomerów i fotoinicjatorów

Produkty UV zawierające po utwardzeniu jedynie znikome ilości wolnych monomerów i fotoinicjatorów.