Ozone care

Produkty lakiernicze zawierające substancje o minimalnej szkodliwości dla warstwy ozonowej.