Produkty zgodne z UNI EN 13501-1 obowiązującej w Europie

Lakiery ognioodporne na bazie wody i rozcieńczalników przeznaczone do cykli lakierniczych sklasyfikowanych zgodnie z europejską klasyfikacją reakcji na ogień wyrobów i elementów konstrukcyjnych UNI EN 13501-1. Spowalniają prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, ograniczają emisję spalin i ułatwiają gaszenie pożaru. Cykle ognioodporności badane zgodnie z tą normą uzyskały doskonałe wartości.

Opis