Wolne od LZO

Rozcieńczalnikowe produkty lakiernicze nie zawierające lotnych związków organicznych (LZO) lub o 100% zawartości suchej masy.