Wolne od związków aromatycznych

Lakiery nie zawierające lotnych związków pierścieniowych