Z surowców odnawialnych

Lakiery wytworzone z surowców odnawialnych pochodzących z recyklingu lub z surowców pochodzenia BIO odpadowego pochodzenia roślinnego, nieprzeznaczonych do żywienia ludzi.
Produkty na bazie rozpuszczalników zawierają co najmniej 70% surowców ze źródeł odnawialnych, w tym co najmniej 80% wkładu BIO.
Produkty na bazie wody zawierają co najmniej 30% surowców ze źródeł odnawialnych, w tym co najmniej 80% wkładu surowców BIO.