Zgodne z EN71/3

Produkty lakiernicze zgodne z normą EN 71/3 dotyczącą zawartości metali ciężkich.
Jest to norma dotycząca bezpieczeństwa zabawek