Zgodne z IOS MAT CHEMICAL REQUIREMENTS

Produkty lakiernicze zgodne z wymogami dotyczącymi składu chemicznego  IOS-MAT-0066 ed. 11 w doniesieniu do zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.