Οι Πελάτες Μας

Τα Προϊόντα Milesi έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη βερνικώματος όλων των επαγγελματιών χρηστών, από τεχνίτες έως μεγάλες βιομηχανίες.

Κάθε Πελάτης καθοδηγείται και ενημερώνεται από μια εξειδικευμένη Τεχνική Βοήθεια, επιλέγοντας τις καταλληλότερες λύσεις, ανάλογα με την παραγωγή του, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα διαθέσιμα συστήματα εφαρμογής και στεγνώματος και τους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει: από χαρακτηριστικά του φινιρίσματος, τόσο χημικοφυσικά όσο και αισθητικά, έως την παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου βαφής, από τη μέγιστη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς του, έως την ευκολία χρήσης των προϊόντων.