Δημιουργούμε Bερνίκια

Λυσεις για το ξυλο
Λυσεις yια αλλα υλικα
News

Water-based pigmented top-coats, maximum blocking resistance

Clear 100% UV oil, 94% bio based content

Milesi e Lauten Woodworking: Una collaborazione di successo

Clear water-based hydrofobic top-coat for exteriors

MILESI TALENT – La progettazione