Αντοχή στο φως

Τελειώματα των οποίων το χρώμα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις επιδράσεις της έκθεσης του φωτός.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UNI EN 15187 (αξιολόγηση των επιπτώσεων της έκθεσης στο φως), φτάνουν στην ελάχιστη καθορισμένη τιμή:

·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 1K 4/5
·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 2K 4/5
·      UV νερού 4
·      UV Διαλυτικού 4
·      UV 100% 4
·      Πολυουρεθάνης 4
·      Ακρυλικἀ 4/5
·      Πολυεστερικά 4
·      Προ-Καταλυόμενα 3/4
·      BCA 4/5