Μπουκλέ

Αυτό το τελείωμα  υπενθυμίζει την κατασκευή μπουκλἐ από μάλλινα χαλιά.