Μέταλλο ομόκεντρων κύκλων

Αναπαράγουν το αποτέλεσμα του χάλυβα στολισμένο με ομόκεντρους κύκλους, τυπικά μέταλλα βιομηχανικού τύπου.