Σκουριά

Αναπαράγουν την οξείδωση του σιδήρου, όταν αυτός εκτίθεται στην ατμόσφαιρα για μοντέρνα και ιδιαίτερα ξύλινα στοιχεία.