Χρυσός

Αναπαράγουν το χρώμα αυτού του πολύτιμου μετάλλου στο ξύλο.