Δέρμα

Αναπαράγουν αυτό το πολύτιμο υλικό, υπενθυμίζοντας τις διαφορετικές έννοιες, τελειωμάτων και χρωμάτων.