Αντίσταση σε μεταλλική σήμανση και αντίσταση στίλβωσης

Τα Τελειώματα Αντίστασης σε μεταλλική  σήμανσης και Αντοχή Στίλβωσης έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την ομορφιά και την διαφάνεια των επιφανειών που υπόκεινται σε τρίψιμο με αντικείμενα, όπως τραπέζια και γραφεία.