Προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με την οδηγία ΙΜΟ για τα ναυτικά έπιπλα

Προϊόντα που συμμορφώνονται με την οδηγία IMO / MED για τον ναυτικό τομέα που απαιτεί τη χρήση επιβραδυντικών βερνικιών πυρκαγιάς για την εσωτερική επίπλωση πλοίων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Download:
CERT-LUA43x-SerieGloss