Αντίσταση στις γρατσουνιές

Τελειώματα με εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα που δεν γρατζουνίζονται ή χαράζονται, προσφέροντας αντιστάσεις συγκρίσιμες με εκείνων των ελασμάτων.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UNI E. 15186:2012, μέθοδος B (αξιολόγηση της αντίστασης των επιφανειών στο ξύσιμο με διείσδυση), φτάνουν στην ελάχιστη καθορισμένη τιμή:

·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 1K 0,35 N
·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 2K 0,4 N
·      UV νερού 0,5 N
·      UV Διαλυτικού 0,6 N
·      UV 100% 0,5 N
·      Πολυουρεθάνης 0,5 N
·      Ακρυλικἀ 0,4 N
·      Πολυεστερικά 0,5 N
·      Προ-Καταλυόμενα 0,3 N
·      BCA 0,6 N