Αντοχή στην τριβή

Ιδανικά τελειώματα για όλα τα δάπεδα με αντοχή στην τριβή, τα προστατεύουν από ζημιές που προκαλούνται από καταπάτηση και φθορά.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UNI EN 15185:2011,  με  Taber S42 (μέθοδος για την αξιολόγηση της αντίστασης των επιφανειών στην τριβή) λάβετε την ταξινόμηση Α, B o C.
Δοκιμασμένο σύμφωνα με το ASTM D4060 (μέθοδος για την αξιολόγηση της αντίστασης των επιφανειών στην τριβή για την αγορά των ΗΠΑ)  αποκτούν την ελάχιστη ταξινόμηση AC3.