Τσιμέντο

Αναπαράγουν την ανώμαλη και εξαιρετικά τραχιά επιφάνεια του σκυροδέματος στο ξύλο.