Η Αποστολή Μας

Η αποστολή του Ομίλου IVM είναι να παρέχει σε όλους εκείνους που κατασκευάζουν έπιπλα και κατασκευαστικά στοιχεία βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις βερνικώματος στην υπηρεσία της ποιότητας ζωής.

Η αναζήτηση προϊόντων αιχμής συνδυάζεται με μια βαθιά ευαισθησία σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικολογία και την ανθρώπινη υγεία.

Αυτό αντικατοπτρίζεται σε κάθε επιλογή και επιχειρηματική δραστηριότητα: όλοι οι συνεργάτες δεσμεύονται συνεχώς να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.