Πληροφορίες για τα cookies

Χρήση των cookies

Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στον χρήστη κατ’ εφαρμογή της από 8 Μαϊου 2014 απόφασης της Εποπτικής Αρχής για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρει «Καθορισμός των απλοποιημένων διαδικασιών για την ενημέρωση και για τη λήψη της συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι συμβολοσειρές κειμένου μικρού μεγέθους τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει, κατά την περιήγησή σας, στη συσκευή σας (είτε πρόκειται για σταθερό υπολογιστή, είτε για φορητό υπολογιστή, για smartphone ή tablet. Κατά κανόνα αποθηκεύονται απευθείας στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση). Ο ίδιος διαδικτυακός τόπος που τα αποστέλλει, στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει και να καταχωρήσει τα cookies που βρίσκονται στην ίδια συσκευή για να λάβει διάφορες πληροφορίες. Ποιες; Κάθε είδος cookie έχει έναν σαφώς καθορισμένο ρόλο.

ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ COOKIES ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Υπάρχουν δύο βασικές μακρο-κατηγορίες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά: τα τεχνικά cookies και τα cookies κατάρτισης προφίλ (profiling).

Τα τεχνικά cookies είναι γενικά απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και για να καθίσταται δυνατή η περιήγηση σε αυτόν. Χωρίς αυτά ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ένα τεχνικό cookie είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η σύνδεση του χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του σε έναν ιστότοπο ή για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις γλώσσας, απεικόνισης και ούτω καθεξής. Τα τεχνικά cookies μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε:

  • cookies πλοήγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ομαλή περιήγηση και χρήση του ιστοτόπου [επιτρέποντας, για παράδειγμα, την πραγματοποίηση μίας αγοράς ή την ταυτοποίηση του χρήστη για την πρόσβαση σε τομείς στους οποίους η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (restricted area)]
  • cookies ανάλυσης, που εξομοιώνονται με τα τεχνικά cookies μόνο όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστοτόπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπο.
  • cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την περιήγηση του χρήστη σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα τη γλώσσα, τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά) προκειμένου να βελτιώνεται η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο.

Τα cookies κατάρτισης προφίλ του χρήστη (profiling) είναι πιο πολύπλοκα. Η αποστολή των cookies αυτών είναι να δημιουργούν το προφίλ του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκδηλώνει ο ίδιος κατά την περιήγησή του.

Επίσης, τα cookies μπορούν να διακριθούν σε:

  • cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies), τα οποία διαγράφονται αμέσως κατά τον τερματισμό του προγράμματος περιήγησης
  • μόνιμα cookies, τα οποία – σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας – παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με τον ιστότοπο, διευκολύνοντας τις λειτουργίες ελέγχου της ταυτότητας του χρήστη.
  • cookies πρώτου μέρους (first-part cookie), δηλαδή cookies που δημιουργεί και διαχειρίζεται απευθείας ο διαχειριστής του ιστοτόπου στον οποίο περιηγείται ο χρήστης.
  • cookies τρίτων (third-part cookie), τα οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται άλλα πρόσωπα που δεν είναι ο διαχειριστής του ιστοτόπου στον οποίο περιηγείται ο χρήστης (δυνάμει, κατά κανόνα, μίας σύμβασης μεταξύ του κατόχου του ιστοτόπου και του τρίτου).

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η IVM Chemicals srl?

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, τον οποίο διαχειρίζεται η IVM Chemicals srl, με καταστατική έδρα το Μιλάνο, Via Torquato Tasso 10, η οποία λαμβάνει επομένως την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, ήτοι cookies που χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό «την πραγματοποίηση της μετάδοσης μίας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή από τον χρήστη να παρέχει αυτήν την υπηρεσία” και cookies ανάλυσης της Google “που εξομοιώνονται με τα τεχνικά cookies όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστοτόπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα cookies:

CookieΛειτουργία
 _session_idsession cookie
 Cookie της Google analytics (GA) cookie analytics

Ένας πλήρης και επικαιροποιημένος κατάλογος των cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση:

Developers Google

Για την εγκατάσταση και τη χρήση των cookies αυτών δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, καθώς πρόκειται για cookies που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των εφαρμογών.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος επιτρέπει την επιλογή/αποεπιλογή των επιμέρους cookies, με τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια, πλην όμως, σε περίπτωση απενεργοποίησης, ενδέχεται να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η χρήση όλων των δυνατοτήτων του ίδιου.

Εκτός και αν απενεργοποιηθούν στον διαδικτυακό τόπο μας, ο χρήστης, χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο, αποδέχεται την πολιτική μας για τα cookies.

Για την απενεργοποίηση, τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των cookies μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ως εξής:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαχειριστείτε τα cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies ή να αποφασίσετε να λαμβάνετε μία ειδοποίηση πριν κάνετε αποδεκτό ένα cookie από τους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεστε. Είναι δυνατόν να εξαλείψετε όλα τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στον φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησης. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης υιοθετεί διαφορετικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ρυθμίσεων. Στους παρακάτω συνδέσμους παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης.

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Εάν δεν χρησιμοποιείτε κανένα από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης, επιλέξτε “cookies” στην ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πού βρίσκεται o φάκελος των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ivmchemicals.com, και προκειμένου να ζητήσει τον πλήρη κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων.