Αντισταση Στο Πρασινισμα

Τα Πολυεστερικά  τελειώματα, ήδη από την πρώτη εβδομάδα μετά την εφαρμογή, μπορούν να εμφανίσουν ένα χρωματισμό που τείνει προς το πρασινωπό χρώμα.

Τα τελειώματα Milesi Greening Resistance είναι ανθεκτικό στα φαινόμενα του πρασινίσματος.