Αντίσταση σε κατακράτησης ρύπων

Τελειώματα ανθεκτικά στην  κατακράτηση ρύπων: οι βερνικωμένες επιφάνειες δεν εμποτίζονται με ρύπους.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UNI 9300: 2015 (αντίσταση των επιφανειών για τη συγκράτηση των ρύπων) αποκτήστε ταξινόμηση 5.