Αντοχή στο κρύο υγρό

Τελειώματα που δεν λεκιάζουν όταν έρχονται  σε επαφή με υγρά που χρησιμοποιούνται συνήθως στο περιβάλλον του σπιτιού, όπως ο καφές, το λάδι, το κρασί, διαλύματα καθαρισμού ή οινόπνευμα.

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UNI EN 12720: 2013 (αξιολόγηση της αντίστασης των επιφανειών στα κρύα υγρά), φτάνουν στην ελάχιστη καθορισμένη τιμή:

·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 1K C
·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 2K B
·      Υπαίθριο νερό 1K B
·      UV νερού B
·      UV Διαλυτικού B
·      UV 100% B
·      Πολυουρεθάνης B
·      Ακρυλικἀ B
·      Πολυεστερικά B
·      Προ-Καταλυόμενα C
·      BCA B

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το IOS-MAT-0066, φτάνουν στην ελάχιστη καθορισμένη τιμή:

·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 1K R4
·      Νερού για εσωτερικούς χώρους 2K R2
·      UV νερού R2
·      UV 100% R2
·      Πολυουρεθάνης R2
·      Ακρυλικἀ R2