Ματ πίνακας

Μετατρέπουν τις επιφάνειες σε χώρους όπου μπορείτε να γράψετε, να διαγράψετε, να ξαναγράψετε ή να σχεδιάσετε. Οι πόρτες ενός επίπλου μπορούν να εξατομικευτούν με μια πρόταση, οι πόρτες με σχέδια, τα τραπέζια με ένα μενού.

Μπορούν να επιλεγούν στην έκδοση με σχιστόλιθο, στις επιθυμητές αποχρώσεις ή στα σκούρα χρώματα που είναι τυπικά από μαυροπίνακες στους οποίους μπορείτε να σκαρίψετε με χρωματιστές κιμωλίες.