Ραγισμένος πάγος

Αναδημιουργούν τα σχήματα των παγωμένων εκτάσεων, των οποίων οι επιφάνειες χωρίζονται σε πολλαπλά τμήματα με τυχαίες γεωμετρίες, οριοθετημένες από φυσικές αυλακώσεις που δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις.