Φωτοβόλος

Γίνονται αντιληπτά… μόνο στο σκοτάδι. Ελλείψει φωτός, οι επιφάνειες που είναι βαμμένες με αυτά τα καινοτόμα προϊόντα ξεχωρίζουν στο σκοτεινό περιβάλλον που τους περιβάλλει: ένα έπιπλο μπορεί να εμφανιστεί πλήρως ή να εμφανιστεί μόνο σε ορισμένες επιλεγμένες λεπτομέρειες.