Έρευνα και Καινοτομία

Τα βερνίκια Milesi μελετώνται και αναπτύσσονται από περίπου 200 ερευνητές και εξειδικευμένους τεχνικούς που εργάζονται στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου IVM στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μπορούν να αποβλέπουν σε σημαντικές επενδύσεις για να αφιερωθούν στην έρευνά τους: ο Όμιλος IVM διαθέτει  περισσότερο από το 8% του κύκλου εργασιών του για εργαστηριακή έρευνα.
Τα Προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν απάντηση σε οποιαδήποτε εφαρμογή, αισθητική ή  απόδοσης.

Τα χαρακτηριστικά τους ελέγχονται σύμφωνα με διεθνείς παραμέτρους και πιστοποιούνται από διαπισ τευμένα διεθνή εργαστήρια.


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /var/www/vhosts/milesi.com/httpdocs/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218