Badania i Rozwój

Lakiery Milesi są opracowywane i doskonalone przez około 200 badaczy i wyspecjalizowanych techników, którzy pracują w laboratoriach badawczo-rozwojowych IVM Group w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Mają do swej dyspozycji znaczne środki, które mogą poświęcić na aktywność badawczą: IVM Group przeznacza ponad 8% swoich obrotów na działalność w swoich laboratoriach.

Produkty są zaprojektowane tak, aby stanowić odpowiedź na wszelkie wymagania dotyczące zastosowania, estetyki lub ich wydajności.

Ich właściwości są weryfikowane i testowane zgodnie z określonymi międzynarodowymi parametrami, a następnie  potwierdzane certyfikatami i deklaracjami wydawanymi przez międzynarodowe akredytowane laboratoria.