ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Milesi κατασκευάζονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της στην  Parona, στη βόρεια Ιταλία, μοναδικό στον τομέα από άποψη μεγέθους και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, το οποίο καλύπτει μια έκταση πάνω από 15 εκτάρια και διανέμονται σε περισσότερες από εκατό χώρες.

Το εργοστάσιο Parona έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να εγγυηθεί τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής στον κόσμο, σεβόμενο παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη.

Η παραγωγή πραγματοποιείται χωρίς την απελευθέρωση ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα: όλες οι διαδικασίες, από την άφιξη των πρώτων υλών, διαχειρίζονται σε κλειστό κύκλωμα, στην τελική φάση συσκευασίας όλος ο αέρας που προέρχεται από τη διαδικασία έκχυσης του προϊόντος στη συσκευασία συλλαμβάνεται και “καθαρίζεται” από ένα εξελιγμένο κρυογονικό σύστημα και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο περιβάλλον εντελώς απαλλαγμένο από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

Η ακραία αυτοματοποίηση των συστημάτων επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των ατόμων με βιομηχανικές συσκευές και εξοπλισμό, μειώνοντας έτσι σημαντικά την έκθεσή τους σε πιθανά ατυχήματα.