PRODUKCJA

Produkty Milesi powstają w nowoczesnej fabryce, unikalnej pod względem wielkości i architektury, ulokowanej na powierzchni ponad 15 hektarów, w Paronie w północnych Włoszech. Stąd produkty dystrybuowane są do  ponad 100 krajów na całym świecie.

Fabryka w Paronie została zaprojektowana i zbudowana w celu zagwarantowania jednego z najwyższych standardów produkcji na świecie przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Produkcja odbywa się bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery: wszystkie procesy, od momentu przybycia surowców, są wykonywane w cyklu zamkniętym; w końcowej fazie pakowania całe powietrze pochodzące z procesu nalewania produktu do opakowania jest wychwytywane i ,oczyszczane” przez zaawansowaną instalację kriogeniczną, a następnie uwalniane do środowiska całkowicie wolne od lotnych związków organicznych (LZO).

Ekstremalna automatyzacja systemów pozwala zminimalizować kontakt ludzi z maszynami i urządzeniami przemysłowymi, tym samym znacznie zmniejszając narażenie na możliwe wypadki.


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /var/www/vhosts/milesi.com/httpdocs/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218