Πρασινα Προϊοντα

Τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν μέγιστη βιωσιμότητα:

Ανανεώσιμα: Βερνίκια με βάση το νερό που περιέχουν τουλάχιστον το 70% των πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές, εκ των οποίων τουλάχιστον το 90% Bio, ή βερνίκια με βάση διαλύτες που περιέχουν τουλάχιστον το 30% των πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές, εκ των οποίων τουλάχιστον 80% Bio.

Μειωμένη περιεκτικότητα σε μονομερή και  ελεύθερους φωτοεναρκτήρες

Χημικες Απαιτησεις Συμβατες Με Το Ios Mat: Βερνίκια που συμμορφώνονται με τις οδηγίες που προβλέπονται στο IOS-MAT-0066 από την IKEA.

Υψηλά στερεά και πολύ υψηλά στερεά: Έτοιμα προς χρήση βερνίκια που έχουν περιεκτικότητα σε στερεά μεγαλύτερη από 60% (υψηλή στερεά) και 90% (πολύ υψηλή σε στερεά).

Συμβατό με EN 71/3: Βερνίκια που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 71/3 σχετικά με το περιεχόμενο βαρέων μετάλλων.

Χωρίς VOC: Προϊόντα με βάση διαλύτες χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), δηλαδή με ξηρό υπόλειμμα 100%.

Φροντίδα του όζοντος: Βερνίκια που παρασκευάζονται με ουσίες που έχουν ελάχιστη επίδραση στο όζον.

Χωρίς αρωματικά: Βερνίκια χωρίς αρωματικούς διαλύτες.

Χωρίς φορμαλδεΰδη: Βερνίκια χωρίς φορμαλδεΰδη.

Χωρίς στυρένιο: Βερνίκια χωρίς στυρένιο.