Green

Zaawansowane technologicznie produkty zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnego zrównoważonego rozwóju:

Z surowców odnawialnych: Lakiery na bazie wody, wyprodukowane z co najmniej 70% surowców ze źródeł odnawialnych, w tym co najmniej 90% surowców bio lub lakiery rozcieńczalnikowe, które zawierają co najmniej 30% surowców ze źródeł odnawialnych, z czego co najmniej 80% komponentów BIO.

Niska zawartość wolnych monomerów i fotoinicjatorów

Zgodne z IOS MAT: Produkty lakiernicze zgodne z wymogami certyfikatu IKEA  IOS-MAT-0066.

O wysokiej zawartości ciał stałych i bardzo wysokiej zawartości ciał stałych: Gotowe do użycia produkty lakiernicze o zawartości ciał stałych powyżej 60% (o dużej zawartości części stałych) i 90% (o bardzo dużej zawartości części stałych).

Zgodne z EN71/3: Produkty lakiernicze zgodne z normą EN 71/3 dotyczącą zawartości metali ciężkich.

Wolne od LZO: Rozcieńczalnikowe produkty lakiernicze nie zawierające lotnych związków organicznych (LZO) lub o 100% zawartości suchej masy.

– Ozone care: Produkty lakiernicze zawierające substancje o minimalnej szkodliwości dla warstwy ozonowej.

Wolne od związków aromatycznych: Lakiery nie zawierające  związków aromatycznych.

Niezawierające formaldehydu: Pozbawione formaldehydu.

Niezawierające styrenu: Pozbawione styrenu.