Γκουαλάτ

Ντύνουν τις ξύλινες επιφάνειες αναπαράγοντας το κομψό δέρμα της ράτσας.