Προϊόντα συμβατά με το πρότυπο NF P92-507

Προϊόντα που συνθέτουν κύκλους βαφής σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο NF P92-507. Αυτό καθορίζει την ταξινόμηση των προϊόντων επιβράδυνσης πυρκαγιάς με βάση την αντίδρασή τους στη φωτιά. Η ταξινόμηση προβλέπει κλίμακα από M0 (άφλεκτο) έως M4 (πολύ εύφλεκτο). Η τάξη M1 προσδιορίζει το επίπεδο αριστείας που μπορεί να επιτευχθεί με ένα βερνίκι.