Produkty zgodne z normą NF P92-507

Produkty składające się na cykle lakiernicze zgodne z francuską normą NF P92-507. Określa ona klasyfikację produktów lakierniczych zmniejszających palność na podstawie ich reakcji na ogień. Klasyfikacja przewiduje skalę od M0 (niepalny) do M4 (wysoce łatwopalny). Klasa M1 określa najwyższy poziom możliwy do osiągnięcia  przez lakier.