Η Δέσμευση μας για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος IVM ανέκαθεν δεσμεύτηκε να αναπτύξει τις δραστηριότητές του με συνεχή προσοχή στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών του. Η Διοίκηση και όλοι οι Συνεργάτες γνωρίζουν αυτήν τη δέσμευση.

Συγκεκριμένα:

 

Το εργοστάσιο στην Parona, όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα Milesi, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εγγυηθεί πρότυπα παραγωγής μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο σύμφωνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η παραγωγή πραγματοποιείται χωρίς την απελευθέρωση ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα: όλες οι διαδικασίες, αμέσως μετά την άφιξη των πρώτων υλών, διαχειρίζονται σε κλειστό κύκλο. Στην τελική φάση συσκευασίας, όλος ο αέρας που προέρχεται από τη διαδικασία έκχυσης του προϊόντος στη συσκευασία συλλαμβάνεται και “καθαρίζεται” με ένα εξελιγμένο κρυογονικό σύστημα και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο περιβάλλον εντελώς απαλλαγμένο από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

Η ακραία αυτοματοποίηση των συστημάτων ελαχιστοποιεί την επαφή ατόμων με βιομηχανικές συσκευές και εξοπλισμό, μειώνοντας έτσι σημαντικά την έκθεσή τους σε πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.