Τι ψαχουμε σε εναν συνεργαστη

Πριν επικοινωνήσετε με την Όμιλο IVM, ανεξάρτητα από τη θέση που σας ενδιαφέρει, θα θέλαμε να αξιολογήσετε εάν αναγνωρίζετε πλήρως τον εαυτό σας στις ακόλουθες δηλώσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για εμάς.

 Έχω υψηλή ηθική αίσθηση. Είμαι πεπεισμένος(η) ότι, εκτός από το σεβασμό των νόμων, πρέπει να έχουμε συμπεριφορά βασισμένη σε σταθερές ηθικές αρχές, να σέβεστε όλους τους ανθρώπους και να συνεργάζεστε μαζί τους, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα και τη θρησκεία, τηρώντας τον λόγο και τις συμφωνίες σας.

 Έχω επιλέξει ποιο μέλλον φιλοδοξώ για μένα και για την οικογένειά μου. Γνωρίζω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου, την ισορροπία που θέλω να έχω μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και τα όριά μου, και δεν αναλαμβάνω δεσμεύσεις που δεν είναι συμβατές. Έχοντας θέσει τους στόχους, τους επιδιώκω με δέσμευση, σαφήνεια στις σχέσεις και αποφασιστικότητα. ΔΕΝ αναβάλω για αύριο ότι έχει αποφασιστεί και πρέπει να γίνει σήμερα.

 Αναζητώ σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία, γνωρίζοντας ότι η επένδυση σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, σχέδια και έργα είναι οι προϋποθέσεις για σταθερή και διαρκή ανάπτυξη και επιτυχία.

 – Γνωρίζω ότι για να επιτύχουμε σημαντικές ικανοποιήσεις, όχι μόνο οικονομικές, που μπορεί να προσφέρει η εργασία, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε ενέργεια, πάθος, δέσμευση και που δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν πλήρως σε μια σύμβαση.

 Γνωρίζω ότι η δική μου δραστηριότητα, όπως για κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτιμάται για τα αποτελέσματα που μπορεί να προσφέρει (το καλύτερο προϊόν και υπηρεσία με το χαμηλότερο κόστος) και όχι για τις «καλές προθέσεις», όπως από την άλλη πλευρά κάνω όταν ξοδεύω τα χρήματά μου. Ως πελάτης επιλέγω, ανταμείβω και απολύω οποιοδήποτε δεν μου προσφέρει το καλύτερο.

 Έχω την επιθυμία να μαθαίνω, να μελετώ,, να γνωρίζω και να βελτιώνομαι συνεχώς, τόσο μέσω της εκπαίδευσης, όσο και από τα αποτελέσματα της δουλείας μου, πεπεισμένος ότι “δεν τελειώνει ποτέ τη μάθηση” και ότι συγκρινόμαστε με ολόκληρο τον κόσμο.

 Σε σχέση με τη θέση του ενδιαφέροντος μου, έχω την απαραίτητη σχολική και τεχνική προετοιμασία, καθώς και την επαρκή γνώση και εμπειρία για να αντιμετωπίσω τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

Πρόεδρος της Ομάδας IVM

Adriano Teso