CZEGO OCZEKUJEMY OD NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Przed skontaktowaniem się z IVM Group, niezależnie od stanowiska, które Cię interesuje, zapewne chciałbyś ocenić, czy w pełni rozpoznajesz siebie w poniższych stwierdzeniach? Potwierdzenie tego jest dla nas najważniejsze.

 Cechuje mnie wysoka wrażliwość etyczna. Jestem przekonany, że oprócz przestrzegania prawa, należy zachowywać się w oparciu o solidne zasady moralne, szanować wszystkich ludzi i współpracować z nimi, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego i wyznania, dotrzymywać słowa i umów.

 Wybrałem, jaką przyszłość pragnę dla siebie i dla mojej rodziny. Mam świadomość, jakie są moje priorytety, chcę zachować równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Znam swoje ograniczenia i nie podejmuję zobowiązań, które są niezgodne z moimi priorytetami. Wyznaczając cele, dążę do nich z zaangażowaniem, jasnością w relacjach i determinacją. NIE odkładam na jutro tego, co można i trzeba zadecydować i zrobić dzisiaj.

 Wiem, że aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty, jakie daje praca – nie tylko ekonomiczne – konieczne jest zainwestowanie energii, pasji, zaangażowania i rezerw, których nie da się w pełni zawrzeć literalnie w umowie.

 Szukam stabilnej współpracy na lata, wiedząc, że inwestowanie w długoterminowe działania, plany i projekty jest warunkiem wstępnym dla solidnego i trwałego wzrostu i sukcesu.

Wiem, że moja firma, jak każdy usługodawca, jest ceniona za osiągane wyniki (najlepszy produkt i usługa po najniższych kosztach), a nie za „dobre intencje”. Tak robię zawsze, gdy wydaję pieniądze: jako klient wybieram i nagradzam, ale też i zwalniam tych, którzy nie oferują mi tego, co najlepsze.

 Pragnę uczyć się, poznawać i ciągle doskonalić osiągane wyniki pracy przekonany, że „nigdy dość nauki” , gdy stawiamy czoła całemu Światu

 W stosunku do stanowiska, które mnie interesuje, posiadam niezbędną edukację  i umiejętności  techniczne oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by sprostać oczekiwaniom.

Prezes Grupy IVM

Adriano Teso